موبايل يابي

۴ خط ۰۵۱۳۷۶۸۱۳۹۴ ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۵۳ ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ داخلی(۱۰۳)

شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۷


تعرفه ها

لیست تعرفه های موبایل یاب

سوالی دارید؟ بفرمایید
۰۵۱-۳۶۰۵۶۳۶۸
۰۵۱-۳۶۰۱۲۸۳۰
۰۵۱-۳۶۰۱۲۸۳۱

20

هزار تومان

۱ ماهه
 • اعلام موقعیت لحظه ای دستگاه
 • تغییرات سیم کارت و اعلام شماره
 • حذف اطلاعات از راه دور دستگاه مفقودی
 • گزارش لیست تماسها و پیامک ها
 • گزارش تماس مسننجر ها ( وایبر ، لاین و.. )
 • امکان عملکرد به صورت آفلاین و آنلاین
 • امکان مخفی سازی و ضد ریست فکتوری
 • ردیابی دستگاه مفقودی فاقد سیم کارت
 • ارسال تصویر سارق و یا افراد خاطی
 • بازیابی مخاطبین و اطلاعات ضروری

40

هزار تومان

۳ ماهه
 • اعلام موقعیت لحظه ای دستگاه
 • تغییرات سیم کارت و اعلام شماره
 • حذف اطلاعات از راه دور دستگاه مفقودی
 • گزارش لیست تماسها و پیامک ها
 • گزارش تماس مسننجر ها ( وایبر ، لاین و.. )
 • امکان عملکرد به صورت آفلاین و آنلاین
 • امکان مخفی سازی و ضد ریست فکتوری
 • ردیابی دستگاه مفقودی فاقد سیم کارت
 • ارسال تصویر سارق و یا افراد خاطی
 • بازیابی مخاطبین و اطلاعات ضروری

60

هزار تومان

۶ ماهه
 • اعلام موقعیت لحظه ای دستگاه
 • تغییرات سیم کارت و اعلام شماره
 • حذف اطلاعات از راه دور دستگاه مفقودی
 • گزارش لیست تماسها و پیامک ها
 • گزارش تماس مسننجر ها ( وایبر ، لاین و.. )
 • امکان عملکرد به صورت آفلاین و آنلاین
 • امکان مخفی سازی و ضد ریست فکتوری
 • ردیابی دستگاه مفقودی فاقد سیم کارت
 • ارسال تصویر سارق و یا افراد خاطی
 • بازیابی مخاطبین و اطلاعات ضروری

100

هزار تومان

یکساله
 • اعلام موقعیت لحظه ای دستگاه
 • تغییرات سیم کارت و اعلام شماره
 • حذف اطلاعات از راه دور دستگاه مفقودی
 • گزارش لیست تماسها و پیامک ها
 • گزارش تماس مسننجر ها ( وایبر ، لاین و.. )
 • امکان عملکرد به صورت آفلاین و آنلاین
 • امکان مخفی سازی و ضد ریست فکتوری
 • ردیابی دستگاه مفقودی فاقد سیم کارت
 • ارسال تصویر سارق و یا افراد خاطی
 • بازیابی مخاطبین و اطلاعات ضروری